Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon 01 34 61 111   pošta info@bent.hr    facebook youtube
Produkti
list Kontakt

 

BENT EXCELLENT d.o.o. ZAGREB

Velimira Škorpika 14B, 10090 Zagreb

T +385 1 34 61 111, F +385 1 34 61 777, E info@bent.hr

MB 0286362, OIB 91040737993, ID HR91040737993

Registracija Trgovački sud u Zagrebu, Tt-08/3911-4, član uprave društva Jože Resman

Početni kapital 421.000,00 kuna, uplaćen je u cijelosti

Erste & Steiermarkische banka, Rijeka, IBAN HR5224020061100676522

Zagrebačka banka, Zagreb, IBAN HR8623600001101417914

Privredna banka, Zagreb, IBAN HR5823400091110123445

PJ-skladište Solin, Matoševa 167A, T/F +385 21 210 999, E solin@bent.hr

www.bent.hr

 

 

 

 

 

 
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.